AlgemeenHuisarts en verzekeringenLasertherapieIndicaties lasertherapieIndicaties acupunctuurContact en openingstijden

Huisarts en verzekering.

U hebt voor een behandeling meestal geen verwijzing nodig van Uw huisarts, wel kunt U hem van te voren inlichten dat U een acupuncturist gaat bezoeken.
Deze zal Uw huisarts verslag doen van zijn bevindingen, behandeling en resultaat, tenzij U daar bezwaar tegen hebt.

De verzekeringen vergoeden acupunctuurbehandelingen geheel of gedeeltelijk, meestal tot een maximum per kalenderjaar, afhankelijk van Uw aanvullende verzekering.
De acupunctuur valt onder de alternatieve geneeskunde.

Beroepsvereniging, NVA

De verzekeringen eisen een lidmaatschap van een erkende beroepsvereniging.
Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur, NVA, op deze site kunt U tevens meer informatie verkrijgen.

De NVA eist dat de aangesloten acupuncturist een geaccepteerde opleiding heeft en goedgekeurde nascholingen volgt, zodat deze up to date blijft,. Tevens eist het lidmaatschap dat de acupuncturist aan bepaalde voorwaarden voldoet, zodat degene, die behandeld wordt, ervan verzekerd is, dat de therapie volgens de regelen der kunst uitgevoerd wordt.